Vakcinologie / Vaccinology

Redakční rada (Editorial Board)


Šéfredaktor (Editor-in-Chief):
• Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., FN Hradec Králové a FVZ Hradec Králové

Redakční rada (Editorial Board):
• MUDr. Hana Cabrnochová, OSPDL Praha
• MUDr. Jitka Částková, CSc., SZÚ Praha
• doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
• doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., Ústav epidemiologie LF UK, Plzeň
• MUDr. Jitka Škovránková, 2. LF UK a FN Motol, Praha
• Prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., FVZ Hradec Králové

Mezinárodní redakční rada (International Editorial Board):
• Prof. Zsófia Mészner, M.D., Národní ústav dětského zdraví, Budapešť, Maďarsko
• Prof. Vytautas Usonis, M.D., Universita Vilnius, Litva


Pro návrat do sekce souhrnů časopisu Vakcinologie klikněte zde.Copyright © Strong Harmonic Buttress (2009)